Een AED is een apparaat en u moet weten hoe u het gebruikt. U kunt dit leren en oefenen tijdens een reanimatiecursus. De Bewonersorganisatie Notenbuurt organiseert zo’n cursus. U leert daar hoe een AED werkt en hoe u de AED aansluit en bedient. Als u dan een keer echt een AED moet gebruiken geeft dat zekerheid. En gaan er geen kostbare minuten verloren.

Aanmelden
Wilt u buurtvrijwilliger voor de AED worden? En deze hulp bieden als dat nodig is? Meldt u dan aan via amanda.juni@live.nl. Via dit adres kunt u ook al uw vragen over de AED en de cursus stellen.